W sobotę 17 marca w katedrze poznańskiej w czasie Mszy św. celebrowanej przez ks. bpa Zdzisława Fortuniaka 20. ministrantów zostało pobłogosławionych do funkcji ceremoniarza. Wśród ustanowionych ceremoniarzy było siedmiu uczniów naszego liceum, którzy od września uczestniczyli w kursie ceremoniarskim, odbywającym się w naszej szkole, prowadzonym przez ks. Grzegorza we współpracy z Duszpasterstwem Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej.

„Formacja ceremoniarzy ma charakter specjalistyczny (…). Kandydaci na ceremoniarzy są wprowadzani w głębsze rozumienie liturgii oraz lepsze poznanie wszystkich przepisów dotyczących różnych celebracji liturgicznych. W ramach ćwiczeń praktycznych kandydaci doskonalą swoje umiejętności kierowania zespołami ludzi posługujących w celebracjach niedzielnych i świątecznych, a także w czasie świętego Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego i innych uroczystości. Uczą się także przygotowywać zespoły liturgiczne na wielkie celebracje przeżywane w diecezji. Po ukończeniu kursu i odpowiedniej weryfikacji ceremoniarze otrzymują błogosławieństwo do spełniania swojej funkcji” („Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej”).

Pobłogosławionym do funkcji ceremoniarza Bartłomiejowi, Jakubowi, Janowi, Janowi, Łukaszowi, Wiktorowi i Wojciechowi życzymy wytrwałości w służbie przy ołtarzu.

Tekst: ks. Grzegorz Konieczny

Zdjęcia za: www.ministranci.archpoznan.pl