We wtorek 23 stycznia br. rozpoczął się kolejny cykl spotkań w ramach koła „Spiritus Legis”(„duch prawa”). Zajęcia te są organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, a ich koordynatorem z ramienia szkoły jest p. prof. Maria Pacholska. Ich celem jest przybliżenie uczniom zagadnień związanych z prawem oraz poznanie przez nich zawodów prawniczych. Spotkanie prowadziła Pani Mecenas Jolanta Kucharzak. Rozmawialiśmy na temat obecności prawa w życiu nas – uczniów.

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, nie tylko klas humanistycznych naszej szkoły.

Opracowanie: Klaudia Budzińska, klasa 2b

Zdjęcia: Grzegorz Grzankowski, klasa 2b