Miło nam powiadomić o sukcesie naszych uczennic w III Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Autorskiej, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu.