2_ W bieżącym roku szkolnym rozpoczęło działalność Szkolne Koło Historyków Sztuki „Culture et ars” pod kierunkiem prof. Marii Pacholskiej. Zajęcia przebiegają dwutorowo: raz w miesiącu uczęszczamy na wykład z historii sztuki do Muzeum Narodowego, natomiast w szkole poszerzamy nasze wiadomości i wykonujemy nasze „małe dzieła sztuki”.

Tekst: Klaudia Bartkowiak, klasa IV B LO

Zdjęcia: Maria Pacholska oraz Klaudia Bartkowiak, klasa IV B LO

Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć.