Gratulujemy!

Informujemy, że laureatami XXVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży RP, której hasło programowe brzmiało:

„Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?”

zostali uczniowie naszego liceum:

Piotr Wawrzyniak i Jan Woźniak z klasy 2a LO4

Piotr Maciejewski i Aleksander Trawiński z klasy 2b LO4

 

Opracowała Maria Pacholska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie