W dniu 23 kwietnia profil biologiczno chemiczny klasy 3b pod opieką Pani prof. Barbary Guzek miał zajęcia laboratoryjne. W trakcie zajęć uczniowie otrzymywali estry, badali właściwości chemiczne kwasu etanowego oraz aniliny. Zajęcia przebiegały z niezwykłym zaangażowaniem i pasją do poszerzania swojej chemicznej wiedzy.

Opracowała: Barbara Guzek i Natalia Kumoch z 3bLO