Publikujemy list Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym znajdują się informacje o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców