NPRCZ.2.0.logo

Informujemy, że nasz wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej. Tym samym Publiczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz znalazło się na liście szkół wskazanych do dofinansowania oraz zakwalifikowanych do udziału w Programie.

Dotacja przeznaczona jest na rozwijanie zainteresowań młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Działania takie będą przeprowadzone w naszej szkole.

 

Z Programu otrzymaliśmy 12.000 zł, a nasz finansowy wkład własny wynosi 3.000 zł. Na zakup książek przeznaczono 9.500 zł, a pozostałą sumę wydamy na wyposażenie biblioteki szkolnej w nowe regały i sofy oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Opracowała: Marianna Kieliszewska