Zastosowanie w czasie lekcji nowoczesnego sprzętu zmienia proces nauczania i ma znaczny wpływ na jego jakość. Dzięki wykorzystaniu obrazu, dźwięku, tekstu, interaktywnych ćwiczeń oraz materiałów video uczniowie mogą bardziej efektywnie przyswajać nowe informacje.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji programu unijnego „Przygody z nauką. Zajęcia dodatkowe z kompetencji matematycznych i informatycznych” w ramach którego zakupiliśmy nowy sprzęt oraz wzbogaciliśmy ofertę szkoły w dodatkowe zajęcia z matematyki i informatyki.

Rozpoczęliśmy także zakupy w ramach rządowego projektu „Laboratoria Przyszłości”, pozwalającego na wyposażenie szkoły w m.in. najnowocześniejsze monitory Promethean Active, drukarki 3D, notebooki i kamery.

Wystartowaliśmy także w dwóch konkursach Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Inwestycje w oświacie – 100 mln zł na inwestycje w szkołach i placówkach niesamorządowych” oraz „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Naszym celem jest całkowite odnowienie wyposażenia dwóch pracowni komputerowych. Chcemy zakupić nowe zestawy komputerowe, monitory i licencje, a także wymienić infrastrukturę sieciową WIFI.

W przypadku wygranej w konkursie, do realizacji naszych planów potrzebny będzie wkład własny. Rada Rodziców Liceum wyraziła wolę przekazania na ten cel 2.500 zł, za co bardzo dziękujemy!