W minionym roku szkolnym Rada Rodziców Liceum aktywnie uczestniczyła w życiu naszej społeczności. Cykliczne spotkania Rady miały na celu współpracę ze szkołą w zakresie wszystkich spraw, które wiążą się ze statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia i funkcjonowania.

Członkowie Rady są przedstawicielami Rodziców i wspierają uczniów także finansowo dzięki otrzymywanym składkom.

W roku szkolnym 2022/2023 następujące inicjatywy i wydarzenia szkolne uzyskały środki z budżetu Rady:

– nagroda w ogólnoszkolnym konkursie „Klasa Roku” (3.000 zł)

– dofinansowania wycieczek dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej (2.690 zł – wszystkie wnioski Wychowawców rozpatrzone pozytywnie)

– zakup specjalistycznego sprzętu nagłośnieniowego do auli (2.000 zł)

– karty upominkowe na zakończenie roku dla wyróżniających się uczniów z klas 1-3 (3.650 zł)

– zakończenie roku klas 4 – pożegnanie Absolwentów – studniówka i nagrody (2.600 zł)

– premie dla trzech klas za uzyskanie najwyższych wpłat do ich całkowitej dyspocycji (1.230 zł)

– pokrycie części kosztów imprezy integracyjnej dla uczniów liceów katolickich ISKRa (500 zł)

– pomoc finansowa przekazana dzieciom w ramach szkolnego Koncertu Charytatywnego (300 zł)

– nagrody w konkursie szopek (350 zł)

Ogółem budżet przekazany w roku szkolnym 2022/2023 – 16.320 zł

 

Wszystkim Rodzicom za wpłaty dokonywane na rzecz Rady Rodziców bardzo dziękujemy!

Opracowała: Agnieszka Ziółkowska