Wszystko, co piękne jest, przemija… Te słowa rodem z piosenki Grzegorza Turnaua w pełni oddają uczucia każdego ucznia po zakończonych wakacjach. Jednak mimo, iż czas ten czas wolny był naprawdę owocny w wiele cudownych wspomnień, nadeszła pora, aby wrócić do szkoły. 1. września spotkaliśmy się w parafii pw. Św. Jana Kantego na mszy świętej otwierającej nowy rok szkolny 2014/15. Po zakończonej liturgii, nadszedł czas, aby powitać nowy rocznik, przystępujący do trzyletniej nauki w naszym liceum. Następnie wszyscy, wraz ze swoimi klasami, udaliśmy się do szkoły, aby tam kontynuować witanie się ze szkolnymi realiami – w końcu do kolejnych wakacji pozostał jeszcze rok czasu. Tymczasem każdy z nas będzie nie tyle co odliczał mijające dni, ale też cieszył się towarzystwem swoich szkolnych przyjaciół.