14W roku szkolnym 2014/15 w naszym liceum będą prowadzone dodatkowe zajęcia profilowane o nazwie „Spiritus legis” („duch prawa”). W ich ramach będzie realizowany rozszerzony program prawa w wymiarze czterech godzin w miesiącu. Zajęcia będą prowadzone przy współpracy Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Opracowała: Maria Pacholska

Zdjęcia: Klaudia Mróz (klasa 2)

zapraszamy do przeczytania relacji oraz obejrzenia zdjęć