The spring of 2024.  Green flutter in the trees, longer days, at last. And here I am. I close my eyes.  It is just a frame. What is in the picture?..

Te słowa stanowiły ramę, w której uczestnicy konkursu literackiego na opowiadanie w języku angielskim umieszczali swoje namalowane słowem obrazy.  Kto na nie spojrzy, przekona się, że są bardzo sugestywne.

1 nagrodę otrzymał Antoni Dąbrowski za historię napisaną bogatą angielszczyzną, o intrygującej fabule, która domaga się dalszego ciągu.

2 nagrodę otrzymała Anna Tomczyk, za biegle napisane romantyczne opowiadanie utrzymane w konwencji wizji sennej.

Obie nagrody to vouchery do księgarni językowej Polanglo.

Gratulujemy naszym Twórcom i zachęcamy do przeczytania obu opowiadań zamieszczonych na stronie Szkoły.

Elf Prince

The Everlasting

0pracowała: Małgorzata Figurna-Rogalińska