74 Dnia 20 czerwca br. profile biologiczno-chemiczne naszego liceum brały udział w zajęciach warsztatowych na Wydziale Biologii i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Opracowanie: Maria Białas (3B), Teresa Graj (1B), Natalia Kumoch (2B), Julia Kurek (3B),

Barbara Guzek, Katarzyna Rymer

 Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć.