1_ 11 stycznia 2023 roku – dzięki uprzejmości Sekretarza Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – księdza Piotra Szkudlarka, uczniowie kół: Historyków Sztuki i Szkolnego Koła Przewodników po Poznaniu (prowadzonych przez prof. Marię Pacholską) zwiedzili Rezydencję Arcybiskupa.

Opracowała: Maria Pacholska

Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć.