Etap wojewódzki konkursu rozpocznie się 20.02.2016 r. o godzinie 9:00

II edycja – rok szkolny 2015/2016

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCHregulamin

załącznik 1 – protokół

informacji udziela pani Maria Pacholska (tel. 61-66-22-429)