W XXI wieku, nie ma osoby, która nie miałaby styczności ze światem internetowym- czyli tak zwaną „siecią”. Wielu z nas co dzień z niej korzysta nie zastanawiając się nawet o niebezpieczeństwach i zagrożeniach z tego płynących.

Gościliśmy w naszej szkole pana Jakuba- człowieka, który zna się na internecie jak mało kto, gdyż zajmuje się bezpośrednio bezpieczeństwem w jego środowisku. Samo to spotkanie miało na celu uświadomić nas o realnych zagrożeniach, gdyż prawdą jest, iż za większość problemów i kłopotów jest odpowiedzialna nasza niewiedza, oraz byśmy sami umieli się bronić i zapobiegać staniu się ofiarą przestępstwa internetowych hakerów. Kluczem zaś do wszystkiego jest ochrona własnych danych osobowych, a raczej unikanie bezmyślnego ujawniania ich w sieci.

Większość z tych spraw, nie była nam obca. Mając facebook’a, posiadając skrzynkę pocztową każdy istnieje w jakieś mierze w świecie wirtualnym. Nie raz także słyszymy o podobnych problemach innych osób, lecz nie zawsze mamy świadomość tego, że bardzo łatwo, przez nieuwagę i my możemy stać się ofiarą zagrożeń internetu.

Opracowali: uczniowie klasy 3LO