Dnia 10 kwietnia wybraliśmy się, wraz z Panią Joanną Niewrzendowską i Jej podopiecznymi na Wydział Fizyki UAM, gdzie odbywał się Festiwal Nauki i Sztuki 2013. Wzięliśmy udział w interesujących wykładach o akustyce grzmotu, prądzie elektrycznym. Mogliśmy również wziąć udział w zaskakujących pokazach i doświadczeniach fizycznych. Myślę, że czas spędzony na uczelni, pozwolił nam prawdziwie doświadczyć fizyki, i udowodnił, że nawet przedmioty ścisłe nie muszą wiązać się nieprzezwyciężoną nudą.

opracował: Michał Walkowiak kl. Ia