imag0967 28 lutego uczniowie klas licealnych o profilu biologiczno – chemicznym wybrali się pod opieką Pani Profesor Barbary Guzek i Pani Profesor Katarzyny Rymer na wykład otwarty na Wydziale Chemii UAM, który nosił tytuł: „ABC chemii witamin”.

Opracowanie: Kinga Schneider, Jan Woszczyk 2b

Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć.