pobrane24 września br. klasy licealne o profilu biologiczno – chemicznym brały udział w godzinnym wykładzie na temat stomatologii, w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Tekst: Paula Skrzypczak

Zdjęcia: Katarzyna Rymer

Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć.