1 grudnia uczniowie uczęszczający na dodatkowe zajęcia z wiedzy o społeczeństwie (PR) wzięli udział w „Dniu Prawa” zorganizowanym przez Uniwersytet SWPS w Poznaniu.

W pierwszej części uczniowie uczestniczyli w symulacji rozprawy sądowej, która nawiązywała do fabuły książki „Terror” von Schiracha, której bohater zabił 164 osoby, aby ocalić kilkadziesiąt tysięcy istnień.

Następną częścią „Dnia Prawa” były wykłady specjalistyczne, dotyczące zajęć z prawa giełdowego oraz polubownego rozwiązywania konfliktów.

Zdobyte informacje z pewnością pozwolą im na zrealizowanie dobrego wyboru życiowej kariery.

Opracował: Jakub Jarosz, klasa IVB