O szkole

Witamy na stronie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu.

W naszej szkole nauczamy w następujących grupach profilowanych:
- humanistycznej (w rozszerzeniu język polski i historia, dla chętnych wiedza o społeczeństwie w ramach koła zainteresowań),
- matematyczno-fizycznej (w rozszerzeniu matematyka i fizyka, dla chętnych informatyka w ramach koła zainteresowań),
- biologiczno-chemicznej (w rozszerzeniu biologia i chemia, dla chętnych informatyka w ramach koła zainteresowań),
- matematyczno-geograficznej (w rozszerzeniu matematyka i geografia, dla chętnych informatyka w ramach koła zainteresowań).
Tworzona jest też grupa z rozszerzonym językiem angielskim (5 godz. tygodniowo od pierwszej klasy).

W ramach grupy humanistycznej prowadzone są zajęcia z:
- edukacji regionalnej (wycieczki po Poznaniu – poznawanie dziedzictwa kulturowego Poznaniu),
- edukacji muzealnej – zajęcia w muzeach Poznania, Warszawy i Berlina,
- prawa – „Spiritus legis” – prowadzone we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu,
- zajęcia przygotowujące do olimpiad przedmiotowych z historii, wiedzy o społeczeństwie i prawa.