informacje o egzaminie maturalnym: https://www.oke.poznan.pl/cms,152,informacje.htm

informacja o opłatach za egzamin maturalny: https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm