Patrząc na życie Natalii, dostrzec można wiele cnót i postaw godnych naśladowania:

 • staranie się tak żyć, żeby nawet przechodzień widział Chrystusa;
 • ciągłe badanie siebie, czy to co robię jest dobre, zgodne z wolą Bożą;
 • ciągłe zdobywanie wiedzy, miłość do nauki;
 •  miłość do rodziny;
 •  miłość do Polski i jej kultury;
 • codzienne uczęszczanie na Mszę Świętą;
 • ofiarowanie swojej modlitwy za innych;
 •  pokój wewnętrzny, trwanie w wewnętrznej ciszy;
 •  doszukiwanie się piękna w każdym człowieku, rzeczy, doświadczeniu;
 • dbanie o innych, bardziej niż o siebie;
 • czerpanie za swoich talentów i przekazywanie ich innym;
 • pracowitość;
 • traktowanie rozmowy z bliźnimi jako modlitwę;
 • troszczenie się o bliźniego jak o osobę najbliższą;
 • bezgraniczne zaufanie Bogu;
 • oddawanie Bogu i przyjmowanie z radością i wdzięcznością wszystkiego;
 • przynoszenie innym Chrystusa;
 • dzielenie się wszystkim co się ma;
 • modlitwa za nieprzyjaciół;
 • niezłorzeczenie prześladowcom;
 • odpowiadanie modlitwą na cierpienia;
 • miłowanie miłością Boga,