Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024:

Przewodniczący – Skoraszewski Maciej

Zastępca przewodniczącego – Wojdowska Arleta

Skarbnik – Sekretarz – Orłowska Anna