Projekt „Przygoda z nauką – zajęcia dodatkowe z kompetencji matematycznych i informatycznych”