„Żyj tak, jakby tylko od jakości twojego życia zależał los świata, módl się tak, jakby tylko od twojej modlitwy zależały dzieje pokoju i wojny.”

~~bł. Natalia Tułasiewicz

Błogosławiona Natalia Tułasiewicz urodziła się w rodzinie, w której ważne były wartości chrześcijańskie. Wzrastała mając tylko jeden cel: kochać miłością Boga, miłością czynną, bezinteresowną, heroiczną. Natalia była osobą niesamowicie pracowitą, uzyskała tytuł magistra filologii polskiej, umiała mówić po niemiecku, francusku i uczyła się włoskiego. W czasie okupacji, oprócz pracy nauczycielskiej i konspiracyjnej prowadziła cotygodniowe środy literackie i comiesięczne spotkania dyskusyjne Sodalistek. Zdecydowała się na dobrowolny wyjazd od Niemiec, gdzie pracowała fizycznie wśród robotnic w fabryce i głosiła im ewangelię.

Rok później, aresztowano ją i po krwawych przesłuchaniach przewieziono do obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück, gdzie została zagazowana. Beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 VI 1999 r. jako jedna z dwóch kobiet świeckich w grupie 108 męczenników II wojny światowej.

lowest