Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji zostały opublikowane w gablocie w holu szkoły.

Odbioru dokumentów Kandydata może dokonać Rodzic Kandydata lub Kandydat z pisemnym upoważnieniem Rodzica.