Wyniki rekrutacji

Lista Kandydatów przyjętych do szkoły na rok szkolny 2017/2018

Lista Kandydatów nieprzyjętych do szkoły na rok szkolny 2017/2018

 

Odbioru dokumentów Kandydata może dokonać Rodzic Kandydata lub Kandydat z pisemnym upoważnieniem Rodzica.