Udział grupy patronackiej biologiczno – chemicznej w wykładzie na UM