W bieżącym roku szkolnym rozpoczęło działalność Szkolne Koło Historyków Sztuki „Culture et ars” pod kierunkiem prof. Marii Pacholskiej. Zajęcia przebiegają dwutorowo: raz w miesiącu uczęszczamy na wykład z historii sztuki do Muzeum Narodowego, natomiast w szkole poszerzamy nasze wiadomości i wykonujemy nasze „małe dzieła sztuki”.

We wrześniu uczniowie ze Szkolnego Koła Historyków Sztuki udali się do Muzeum Narodowego na zajęcia z cyklu „Maturalnie o sztuce” . Podczas wykładu dowiedzieliśmy się nie tylko wielu bardzo interesujących rzeczy, ale również tego, w jaki sposób należy opisywać i interpretować dzieła sztuki. Natomiast w szkole – w ramach części praktycznej – „przenieśliśmy się do jaskini w Lascaux oraz do starożytnego Egiptu”: wzorem starożytnych twórców wykonaliśmy rysunki (co prawda nie na skale, ale na kartach przyczepionych do naszych szafek) oraz wczuliśmy się w rolę egipskiego malarza, rysując swój autoportret. Kolejne zajęcia z tego cyklu dotyczyły sztuki średniowiecznej, renesansowej i barokowej.

Wielkim przeżyciem dla nas była wizyta w Muzeum Archidiecezjalnym, w którym nasz kolega Karol Krajewski poprowadził dotyczące gotyckiej rzeźby. W zajęciach tych uczestniczył także Ksiądz Dyrektor naszego Liceum – ks. Grzegorz Konieczny, oraz p. prof. Natalia Płotnicka (nauczycielki historii).

Tekst: Klaudia Bartkowiak, klasa IV B LO

Zdjęcia: Maria Pacholska oraz Klaudia Bartkowiak, klasa IV B LO