We wrześniu rozpoczęły się zajęcia naszego koła, które działa pod kierunkiem p. prof. Marii Pacholskiej. Poznawanie Poznania zaczęliśmy od zwiedzenia najstarszych części Poznania – Komandorii i Śródki. Wysłuchaliśmy opowiadania dotyczącego historii tej części miasta,a następnie rozpoczęliśmy zwiedzanie zabytków.  Kolejne wyjścia „przewodników” to już Stary Rynek. Podczas kolejnych spotkań m.in. „zdobyliśmy” Górę Przemysła. Oglądaliśmy również zabytki Poznania z okresu renesansu, a podczas kolejnego wyjścia podziwialiśmy kościoły barokowe oraz zwiedziliśmy odrestaurowany Plac Kolegiacki.

Tekst: członkowie koła

Zdjęcia: K. Bartkowiak, M. Kulesza, M. Pacholska