9 stycznia nastąpiło przekazanie władzy w Samorządzie Uczniowskim. Rolę przewodniczącego powierzono

Jakubowi Jaroszowi z kl. 3b,
funkcję v-ce przewodniczącej: Kindze Brzęckiej z kl. 2a, natomiast pracę skarbnika/sekretarza: Pawłowi Boltowi z klasy 3b. Rolę opiekuna samorządu zgodziła się pełnić (kolejną kadencję) p. Prof. M. Dzięcioł.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Opracowała: Katarzyna Błajet