Projekt klasowy „Kultura sarmatyzmu”

W drugim tygodniu stycznia klasa 2b (grupa humanistyczna) podczas dwóch godzin lekcyjnych przygotowywała projekt edukacyjny pt. „Kultura sarmatyzmu w Rzeczypospolitej szlacheckiej”. Uczniowie projektowali – na podstawie materiałów dodatkowych udostępnionych przez prof. Marię Pacholską – XVII-wieczny dwór szlachecki: jego wygląd zewnętrzny i układ pomieszczeń w środku oraz założenia typowego folwarku szlacheckiego. Wspólna praca utrwaliła merytoryczne wiadomości, a także dostarczyła wiele radości.

Tekst i zdjęcia: Maria Pacholska