Od marca 2022 roku Piotr Maciejewski działa w Młodzieżowej Radzie Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości RP.

„Celem Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości jest przede wszystkim kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju i budowaniu świadomości prawnej,(…). Ponadto Rada wspierać będzie działania podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie dotyczącym młodzieży, jednocześnie podejmując przy tym inicjatywy, które służyć będą promowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”.

Spotkania 24 członków Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości odbywają się co miesiąc. Młodzieżową Radę wspierają co miesiąc przedstawiciele regionalni.

W II kadencji podjęte zostały uchwały dotyczące edukacji prawnej młodzieży.