VIII KONCERT CHARYTATYWNY: „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ…”

 

„Wszystkie dzieci nasze są – na serca dnie mają swój dom. Uchyl im serce jak drzwi…” O tym, co znaczy poprzez podzielone talenty i wrażliwe gesty „uchylić Innym serce jak drzwi”, było nam dane pięknie przekonać się w sobotę, 15 kwietnia, podczas VIII Koncertu Charytatywnego, w tym roku szczególnie dedykowanego Tosi, Ricie i Antkowi – Dzieciom z naszej szkolnej społeczności, potrzebującym ogromnego wsparcia w codziennych zmaganiach z chorobami i przeciwnościami losu.

„Kiedy śmieje się Dziecko, śmieje się cały świat…” – zwykł mawiać Janusz Korczak – dlatego i na naszej koncertowej scenie, która przez kilka godzin stała się dziecięcym pokojem marzeń – nie zabrakło uśmiechów i wzruszeń, inspirowanych darem słowa konferansjerów, zdolnościami wokalnymi, instrumentalnymi, a nawet kabaretowymi czy przecież także –
w innych przestrzeniach szkoły – technicznymi, organizacyjnymi, plastycznymi albo kulinarnymi! Wreszcie, co najistotniejsze, podążając za biblijną zachętą: „jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego”, szkolna Wspólnota Uczniów, Nauczycieli, Pracowników, Rodziców, Absolwentów i wszystkich Ludzi Dobrej Woli, wspierających to Dzieło, jeszcze raz – mimo codziennych trudów – potrafiła pięknie się zjednoczyć, by Innym choć przez chwilę mogło być „o niebo lepiej”…

W pierwszym liście do Koryntian czytamy: „to, co głupie w oczach świata
i najmniejsze, wybrał Bóg” (por. 1 Kor 1, 27), a Patronka naszego liceum, bł. Natalia Tułasiewicz, notowała w swoich zapiskach: „…wydało mi się, jakbym była jednym
z członków wszechświatowej orkiestry, a przecież On – Dyrygent czuwa i brak najmniejszego z instrumentów nie jest Mu obojętny, a każdy z wezwanych jest cząstką niezastąpioną…” Wszystkim, którzy podczas koncertu uwierzyli w moc (jak mawiała święta Matka Teresa
z Kalkuty) „małych rzeczy czynionych z wielką Miłością”, życzymy, by każdego dnia w Ich życiu spełniały się słowa utworu, który wybrzmiał na zakończenie wspólnego muzykowania:

 

„Bo świat to MY – MY, DZIECI jego,

to MY piękniejsze tworzymy dni, wszystko dla Niego!

Czas wybierać już – ratujmy życie swe,

więc nowy stwórzmy świat i TY, i JA!”

 

Opracowały: Marta Mickiewicz – Metelska, Joanna Tritt

Fotografie: Joanna Janowska, Joanna Niemier, Katarzyna Błajet, Janusz Pituła