20 kwietnia uczniowie naszej szkoły, uczęszczający na zajęcia dodatkowe z „wiedzy o społeczeństwie”, wysłuchali wykładu Księdza Sekretarza Jego Ekscelencji Piotra Szkudlarka pt. „Słoń w składzie porcelany, czyli rzecz o duszpasterskiej roli prawa kanonicznego”. Wykład przybliżył nam zawiłe zakamarki prawa kanonicznego. Pozwolił także odkryć sposób, w jaki można połączyć twardą literę prawa z niezwykle praktyczną ewangelizacją, która jest jednym z najważniejszych zadań Kościoła.

Opracowanie: Maria Pacholska, Piotr Maciejewski, Aleksander Trawiński.