Dnia 20 czerwca br. profile biologiczno-chemiczne naszego liceum brały udział w zajęciach warsztatowych na Wydziale Biologii i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pierwszej kolejności wzięliśmy udział w pokazie przygotowanym przez studentów Naukowego Koła Chemików. Obejrzeliśmy widowiskowe eksperymenty z użyciem ciekłego azotu, barwne reakcje spalania litu i sodu oraz rozbłyskujące jasnym światłem tzw. „chemiczne świetliki”.

Na Wydziale Biologii UAM, w Zakładzie Biologii i Ewolucji Człowieka dowiedzieliśmy się jak na podstawie kształtu poszczególnych części kości można określać płeć oraz przybliżony wiek człowieka. Dzięki instrukcjom i wskazówkom część praktyczna pozwoliła nam na samodzielne zbadanie (prawdziwych!) kości pod tym względem.

W trakcie warsztatów w Zakładzie Botaniki Systematycznej i Środowiskowej obejrzeliśmy, pochodzącą z różnych zakątków naszego globu, imponującą kolekcję roślin zielnikowych, a następnie przy użyciu binokularu zgłębialiśmy piękno budowy i przystosowania kwiatów roślin łąkowych do zapylania ich przez owady.

Kolejne praktyczne zajęcia odbyły się w Zakładzie Mikrobiologii, gdzie mieliśmy styczność z bakteriami Gram-dodatnimi (Staphylococcus epidermidis) i gram ujemnymi (Vibrio cholerae, Escherichia coli). Podzieleni na zespoły barwiliśmy wybrane gatunki bakterii za pomocą metody Hansa Grama. Bakterie gram-dodatnie wybarwiają się na kolor fioletowy, a gram-ujemne na kolor różowy. Na zakończenie mogliśmy obejrzeć przygotowane przez nas preparaty pod mikroskopem.

Opracowanie: Maria Białas (3B), Teresa Graj (1B), Natalia Kumoch (2B), Julia Kurek (3B),

Barbara Guzek, Katarzyna Rymer