18 października w kaplicy św. Józefa w parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w konferencji będącej częścią projektu edukacyjnego „Ludobójstwo katyńskie: przyczyny, przebieg, skutki”.

Prelekcję na temat zbrodni katyńskiej wygłosił pracownik Okręgowego Biura Edukacji IPN w Poznaniu – p. Marcin Podemski. Podczas wykładu przeprowadził uczniów przez fakty historyczne, zwrócił uwagę na porażające statystyki oraz postawił pytania dotyczące zdarzeń katyńskich, na które do dziś nie znaleziono odpowiedzi.

Następnie głos zabrała p. Dobrochna Konrad – córka jednej z ofiar katyńskich i świadek sowieckich represji na mieszkańcach kresów wschodnich. Ta część wykładu pozwoliła na poznanie sytuacji nie tylko od strony historycznej, ale również emocjonalnej.

Warto zwrócić uwagę na to, że samo miejsce, w którym została przeprowadzona konferencja jest mocno związane z jej tematem. W kaplicy znajduje się płaskorzeźba Matki Bożej Katyńskiej oraz tablica pamięci, na której umieszczono 1939 nazwiska oficerów pochodzących z Wielkopolski, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

Tekst: Trawińska Natalia, kl. 1b LO 3