22 czerwca cała społeczność naszego liceum uczestniczyła w uroczystym zakończeniu mijającego roku szkolnego. Jego pierwsza część odbyła się w auli. Podczas akademii przygotowanej przez klasę Ib pod przewodnictwem Pani Prof. Marii Pacholskiej nagrodzono uczniów, którzy zdobyli świadectwa z wyróżnieniem, wykazali się stuprocentową frekwencją, a także tych, którzy w szczególny sposób angażowali się w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Następnie uczniowie rozeszli się do klas na spotkanie z wychowawcami,  a potem udali się do kościoła, aby wziąć udział w Eucharystii wieńczącej zarówno uroczystości, jak i cały rok szkolny.

Tekst: Katarzyna Błajet

Zdjęcia: Szymon Tołpa, kl. Ib