Osoby, które zgłosiły się na wyjazd do Zaborówca prosimy o wydrukowanie regulaminu i zgody, wypełnienie oraz przesłanie skanu obu dokumentów na adres sekretariat@dobreliceum.pl do 15.07.2020 r.
Jednocześnie przypominamy o konieczności dokonania wpłaty w wysokości 210 zł na konto wycieczkowe szkoły z dopiskiem „Zaborówiec- lipiec- imię i nazwisko uczestnika”.

regulamin
zgoda