21 marca społeczność liceum miała ogromną przyjemność uczestniczyć w wykładzie p. Prof. dra hab. J. Liberka nt. feminatywów w polszczyźnie oficjalnej. Pan Profesor zaprezentował historię tego zjawiska i odniósł się do niego z punktu widzenia językoznawstwa. Odpowiedział również na liczne skierowane do niego pytania, które dotyczyły zarówno tematu poruszanego w trakcie wystąpienia, jak i innych, nurtujących słuchaczy zagadnień.
Panie Profesorze – serdecznie dziękujemy!

Opracowała: Katarzyna Błajet