Pomoc dla Michała Koniecznego

„Kochani!

Serdecznie proszę o wsparcie w imieniu mojego męża i mojej rodziny poprzez Fundację Siepomaga. Mój mąż zachorował nagle na najbardziej złośliwego glejaka (IV stopień). Jest to nowotwór złośliwy mózgu.

Wszystko spadło na nas jak grom z jasnego nieba w I Święto Wielkiej Nocy. Mój mąż miał obrzęk mózgu. W pierwszym szpitalu został skazany na śmierć, gdzyż lekarze nie zakwalifikowali go do operacji chirurgicznej. Dopiero w szpitalu w Puszczykowie mojego męża zoperowali dwaj cudowni lekarze i wycięli dwa największe guzy. Niestety reszta guzów nie mogła zostać usunięta ze względu na lokalizację.

W Wielkopolskim Centrum Onkologii zaproponowano jedynie chemioterapię, nie dając żadnej gwarancji, co do skuteczności tego leczenia. Do radioterapii również nie został zakwalifikowany, nie zaproponowano mu również żadnej innej możliwości leczenia.
W Bronowicach znajduje się Centrum Protonoterapii, ale w Polsce do tego typu terapii kwalifikuje się tylko pacjentów z glejakiem I i II stopnia. Pozostali chorzy są skazywani na śmierć.
Wysłaliśmy dokumentację do RPTC ( Centrum Protonoterapii) w Monachium, gdzie mój mąż został zakwalifikowany. Leczenie jednak jest bardzo kosztowne, a czasu nie ma wcale. Lekarz powiedział, że mamy przyjeżdżać najszybciej, jak to jest możliwe.
Ze względu na złośliwość nowotworu guzy w mózgu rosną bardzo szybko!

Pomóżcie mojemu Mężowi wygrać walkę ze śmiertelną chorobą
i już dzisiaj dziękujemy każdemu, kto okaże serce 2764 Pomoc dla Michała Koniecznego

Bardzo proszę o udostępnianie ogłoszenia dalej.”

Beata Konieczna

 Pomoc dla Michała Koniecznego
Mam żonę i 4 córki. Większą część mojego życia zawodowego poświęciłem służbie innym ludziom – pracowałem w Straży Pożarnej. Przed Wielkanocą zaczęły się…
SIEPOMAGA.PL

Link do strony

https://www.siepomaga.pl/michal-konieczny

Witamy

Witamy na stronie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu.

W klasie pierwszej nauczamy przedmiotów w zakresie podstawowym,
a od klasy drugiej w następujących grupach profilowanych:
- humanistycznej (w rozszerzeniu język polski i historia, dla chętnych wiedza o społeczeństwie),
- matematyczno-fizycznej (w rozszerzeniu matematyka i fizyka, dla chętnych informatyka),
- biologiczno-chemicznej (w rozszerzeniu biologia i chemia, dla chętnych informatyka),
- matematyczno-geograficznej (w rozszerzeniu matematyka i geografia, dla chętnych informatyka) – dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej od roku szkolnego 2015/2016.
Wszystkie grupy mają rozszerzony język angielski (5 godz. tygodniowo od pierwszej klasy).

W ramach klasy humanistycznej prowadzone są zajęcia z:
- edukacji regionalnej (wycieczki po Poznaniu – poznawanie dziedzictwa kulturowego Poznaniu),
- edukacji muzealnej – zajęcia w muzeach Poznania, Warszawy i Berlina,
- prawa – „Spiritus legis” – prowadzone we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu,
- zajęcia przygotowujące do olimpiad przedmiotowych z historii, wiedzy o społeczeństwie i prawa.

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

thumbs 15 Pielgrzymka maturzystów do CzęstochowyPo godzinie ósmej w dniu 13 kwietnia  spod budynku Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Natalii Tułasiewicz wyjechał autokar, wiozący rocznik maturalny pod opieką  pani dyrektor Agaty Maćkowiak, pani profesor Katarzyny Błajet oraz księdza Grzegorza Koniecznego do Częstochowy.

Tekst: Alicja Pietryga

Zdjęcia: Karolina Algusiewicz, Julia Falitor, ks. Grzegorz Konieczny

Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć.